Disclaimer

OŚWIADCZENIE O OGRANICZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wprowadzenie

Niniejsze oświadczenie o ograniczeniu odpowiedzialności (dalej: „Oświadczenie”) stanowi formalne ogłoszenie dotyczące korzystania z serwisu internetowego Bertie.pl (dalej: „Serwis”). Właścicielem Serwisu jest Bertie Sp. z o.o. (dalej: „Bertie”).

Ograniczenie odpowiedzialności

Bertie dokłada wszelkich starań, aby Serwis był aktualny i kompletny. Jednakże, Bertie nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z korzystania z Serwisu lub z niego wynikające. W szczególności, Bertie nie ponosi odpowiedzialności za:

Zmiany w Serwisie

Bertie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Serwisie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Bertie nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z takich zmian.

Linki do innych stron internetowych

Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych. Bertie nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stron oraz